Cookies

En cookie är en liten textfil som webbplatsen begär att få lagra på besökarens dator och som innehåller information. Webbläsaren sparar informationen på ett speciellt ställe i din dator och returnerar informationen i kakan till webbplatsen man besökt vid varje förfrågan av webbplatsen.

Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra användarupplevelsen och för optimering av webbplatsen.

Om du besöker vår sida ställer vi in en tillfällig cookie för att avgöra om din webbläsare accepterar cookies. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och kasseras när du stänger din webbläsare.

Om du loggar in kommer vi också att ställa in flera cookies för att spara din inloggningsinformation och dina skärmvisningsalternativ. Inloggningscookies varar i två dagar och cookies för skärmalternativ varar i ett år. Om du väljer ”Kom ihåg mig” fortsätter din inloggning i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto tas inloggningscookis bort.

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

I denna policy förklaras hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Här beskrivs också dina rättigheter.

Du är alltid välkommen att kontakta Kraftstugan om du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om exempelvis och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

När du lägger din bokning hos Kraftstugan uppger du personuppgifter. I samband med din bokning, registrering av hälsokompass, kostdagbok eller använder dig av kontaktformuläret godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Dina personuppgifter behandlas även för att kunna erbjuda ett smidigt onlinebokningssystem samt för kundjournal.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål, vanligtvis upp till max 2 år. Din kundjournal sparas/uppdateras så länge du är en aktiv kund + 2 år. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst 7 år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur Kraftstugan behandlar personuppgifter mailar du på kontakt@kraftstugan.se. Integritetspolicyn kan komma att ändras. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Kontaktuppgifter

Angelica Hällströmer
Halvarsvägen, Ludvika
Angelica@kraftstugan.se